SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:
Ünvanı : ERİLMEZ LOKUM ŞEKERLEME
Adresi : azizmahmutoğulları cad. taksim 2 apt altı 13/c
                yenişehir /diyarbakır
Telefon : 0412 251 51 80
Fax      : 0412 223 17 45
E-mail  : [email protected]

 
1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı : {_aliciad_} {_alicisoyad_}
Adresi:{_teslimatadresi_}
Telefon:{_alicitelefon_}
E-mail:{_alicimail_}
 
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait WWW.ERİLMEZ.COM.TR internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak  6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler  Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Tarih : tarih
Urun bilgileri
Kargo Tutarı : kargo
Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme şekli: {_odemesekli_}
Teslimat adresi: {_teslimatadresi_}
{_odemetablosu_}
 
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, WWW.ERİLMEZ.COM.TR internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için  bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu 3 gün içinde ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 14 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.9. İşbu sözleşme, Satıcının teknik imkanları ölçüsünde, 3 yıl boyunca saklayacaktır. İşbu sözleşme imzalanması esnasında Alıcı tarafından kopyalanabileceği gibi Alıcının talebi halinde Satıcı tarafından Alıcıya iletilecektir.
4.10. ALICI, vermiş olduğu adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerinin, ürünün kendisine teslim edilmesi amacıyla ürün kutusu veya paket üzerine yazılabileceğini, buna muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.
 
MADDE 5- CAYMA HAKKI
5.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya yazılı olarak veya kayıtlı veri saklayıcısı ile bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.  ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya yazılı olarak veya kayıtlı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
5.2.1 Alıcı, sözleşmeden caydığını açık bir şekilde belirten beyanını Satıcıya iletmelidir. ( 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, -iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası- ile birlikte gönderilmesi işlemin daha hızlı yapılmasına imkan sağlayacaktır.)
5.2.2. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
5.2.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli yükümlüdür. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı Satıcıya geri göndermek zorundadır.
5.2.4. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
5.2.5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7-  UYUŞMAZLIK HALİ
ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Satıcının iletişim bilgilerini kullanarak Satıcıya iletebilir. Bu durumda Satıcı, Alıcı tarafından yapılan başvuruyu değerlendirerek, itirazın kabulü halinde 3 gün içinde Alıcıya bilgilendirecektir. Satıcının 3 gün içinde Alıcıya dönüş yapmaması halinde, itirazın veya şikayetin Satıcı tarafından kabul edilmediği anlamına gelir. Alıcı bu durumda veya bu prosedürü hiç uygulamaksızın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR